Card Prints (1997-2017)


Home

 • ƒ/3.3
 • 4.3 mm
 • 250
 • 1/59.999999999999
 • DMC-TZ35
Large Reclining Nude, 40 cm x 30 cm, Card Print, 1998
 • ƒ/3.3
 • 4.3 mm
 • 320
 • 1/59.999999999999
 • DMC-TZ35

Lesley, Card Print, 30 cm x 22 cm, 2004

 • ƒ/3.3
 • 4.3 mm
 • 250
 • 1/59.999999999999
 • DMC-TZ35

Mabel, Card Print, 30 cm x 23 cm, 2004

 • ƒ/3.3
 • 4.3 mm
 • 250
 • 1/59.999999999999
 • DMC-TZ35

Hortence, Card Print, 28 CM x 22 cm, 2004

 • ƒ/3.3
 • 4.3 mm
 • 250
 • 1/59.999999999999
 • DMC-TZ35

Double Negative, Card Print, 30 cm x 20 cm, 2000

 • ƒ/3.3
 • 4.3 mm
 • 250
 • 1/59.999999999999
 • DMC-TZ35

Woman, Card Print, 43 cm x 19 cm, 2003